הגישה שלי
גישתי מושפעת מויקטור פרנקל השם דגש על האחריות של האדם לחייו ולמציאת המשמעות. ומאדוארד דה-בונו המעוסק רבות בתהליכי חשיבה ויצירתיות חשיבתית העוזרת במציאת פתרונות לאתגרי החיים.